Veri Laboratuvarı ve Big Data Turkey iş birliğiyle hazırlanan ‘Herkes için Yapay Zeka’ programı 9 Şubat’ta Big Data Turkey Kurucusu Ramazan Sarı’nın eğitmenliğinde online olarak gerçekleştirildi.

Ramazan Sarı, Bigdata Turkey platformu olarak Yapaz Zeka ve Veri Bilimi alanlarında yaptıkları hizmetleri, verdikleri eğitimleri anlatarak katılımcıları bilgilendirirken sunumuna ilk olarak ‘Dijitalleşme’ olgusunu tanımlayarak başladı. Dijitalleşmenin internetle birlikte başladığını ifade eden Sarı, sonrasında veriden, verinin Yapay Zeka için öneminden bahsederek şöyle konuştu: “Yapay Zeka aslında bir biyotaklit ürünüdür. İnsan beyninin taklit edilmesi, makinelere öğretilen verilerle karar verme mekanizmasının oluşturulmasıdır. Bir bilgisayarın akıl yürütme, problem çözme, anlam çıkarma ve genelleme yapabilme gibi insansı davranışlar göstermesidir Yapay Zeka. Buna ulaşmak için tüm dünya çalışıyor. İnsan zekasına şu an gelinemese de Yapay Zeka’dan beklenen bazı şeyler var. Problemleri çözme becerisi, Rasyonel davranabilme yeteneği, insanlar gibi hareket etme yeteneğine sahip olması beklenmektedir.”

Yapay Zeka’dan beklenen özellikleri sıraladıktan sonra Yapay Zeka’nın tarihçesine değinen Ramazan Sarı, 1950’den günümüze Yapay Zeka’nın nasıl bir gelişme gösterdiğini anlattı.

Yapay Zeka’nın tarihçesiyle birlikte aşamalarından da bahseden Sarı, insan zekasına uzak seviyedeki Dar Yapay Zeka, insan zekası seviyesindeki Genel Yapay Zeka ve insanı devre dışı bırakan Süper Yapay Zeka kavramlarını anlattı.

Yapay Zeka’nın ilk başlarda yazılım sektörü için bir fırsat olsa da perakende sektörü, ulaşım sektörü, lojistik sektörü, turizm sektörü gibi sektörlerde önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla kullanılacağından, taşları yerinden oynatacağından bahsetti.

 

 

Çağın Petrolü Veri – ‘Data’

 

Yapay Zeka kavramını açıkladıktan sonra ‘Data’ kavramı üzerinde durarak sunumuna devam eden Ramazan Sarı, “İnsan için bilgi ne ise Yapay Zeka için de veri-data o anlama gelmektedir. Veri, işlenmemiş en temel enformasyon parçacığıdır” dedi.

 

Tek başına bir anlam ifade etmeyen datanın değer oluşturma sürecini bir grafik ve çeşitli sektörlerden verdiği örneklerle açıkladıktan sonra Büyük Veri kavramına geçti.

 

Büyük Veri Büyük Resim

 

Büyük Veriyi, Yapay Zekanın mimarı olan yapı, diye tanımlayan Ramazan Sarı Big Data’nın üç özelliğinden bahsetti. “Big Data denilen ekosistem aslında verinin büyüklüğü değil, verinin toplanması, analiz edilmesi, saklanması yani veriden değer elde edilmesidir. Big Datanın çeşitliliğinin fazla olması onu zengin kılan taraflarından bir tanesidir. Elbette burada analiz etmek, sonuç çıkarmak oldukça önemli.”

 

Büyük bir çatı olan Yapay Zeka’nın alt kırılımlarına değinen Sarı, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Bilgisayarlı Görü, Yapay Sinir Ağları… gibi alt kırılımları örneklerle açıkladı. Tüm bu teknolojik gelişmelerle birlikte kaçınılmaz olarak bazı mesleklerin geçerliliğini kaybederek ortadan kalkacağından, yeni iş kollarının ortaya çıkacağından, işgücünün yüzde ellisinin yeni beceriler öğrenmek zorunda olacağından bahsetti.

 

Hangi Sektörler Yapay Zekayı Kullanıyor?

 

Ramazan Sarı sunumuna son olarak Yapay Zeka’nın hangi sektörlerde kullanıldığından gelecekte nerelerde kullanılacağından bahsederken şu şekilde konuştu:

 

“Tüm sektörler için veriniz varsa, rakiplerinizin önüne geçmek istiyorsanız, teknolojiye yakınsanız, fark yaratmak istiyorsanız Yapay Zekayı kullanmak durumundasınız. Sağlıkta, eğitimde, bankacılıkta, tarımda, şehircilikte, ulaşımda, iletişimde, savunma sanayide… Yapay Zeka kullanılmaktadır. İş hayatımızı, sosyal hayatımızı, fiziksel hayatımızı etkileyen bir teknolojiden bahsediyoruz, önümüzdeki günlerde daha çok etkileyecek bir geçiş dönemiyle beraber dijital döneme evrileceğimizi düşünüyorum. Hayatımız hızla değişiyor ve Yapay Zeka hayatımızı şekillendirmeye devam edecek.”