VERİ LABORATUVARINDA NELER VAR?

Eğitim

Veri Laboratuvarında,  veri bilimci yetiştirmek amacıyla eğitimler gerçekleştirilmektedir. Veriyi analiz ederek, anlamlandırmak ve bu verilerden projeler üretmek amacıyla 6-18 haftalık bootcamp programları planlanmıştır.

  • Uzmanlık Eğitimleri
  • İstihdama Yönelik Eğitimler
  • Girişimcilere Yönelik Eğitimler

Etkinlik

Veri Laboratuvarında, veri ve yapay zeka alanında çalışmalar gerçekleştiren kurumları bir araya getirerek, gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamak için network ve teknoloji etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

  • Veri, Yapay Zeka, Blockchain, Web 3.0 ve Artırılmış Gerçeklik teknolojileri üzerine alanında uzman konuşmacılarla etkileşimli programlar oluşturmaktayız.

Girişimcilik

Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının veri setlerini kullanarak, veri bilimi ve yapay zeka becerileriyle birlikte geliştirecekleri analiz çalışmalarıyla İstanbul’daki sorunlara çözüm üreterek, inovatif proje geliştirmesi planlanmaktadır.

  • Veri odaklı mobilite, çevre, enerji ve fintech alanındaki girişimcilik programlarımızla, İstanbul’da katma değerli girişimleri pilot bölgelerde test etmek ve globale açılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Veri Laboratuvarı Bileşenleri

Büyük Veri Depolama ve İşleme
Gerçek Zamanlı Besleme
Veri Görselleştirme
BI, Raporlama ve Görselleştirme
ETL/ELT Veri Entegrasyonu
Veri Keşfi ve Yönetimi

Veri Laboratuvarı'nın Amacı

Girişimcilere veri desteği sağlamak
Veri bilimi hakkında eğitimler vermek
Test ortamı oluşturmak
İstanbul’a katma değer sağlamak
Araştırmacılar için çalışma ortamları sağlamak
Kişi ve kurumlar arası network oluşturmak

Eğitim Alanları

Yapay Zeka ve Uygulamaları
Veri Bilimi Programları
Coğrafi Bilgi Bilimi Programı
Büyük Veri Teknolojileri Programı
İş Analitiği Programı
Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Programı