Veri Laboratuvarı ve Yönderle Akademi iş birliğiyle planlanan ‘Proje Yönetimine Genel Bakış’ eğitimi, 30 Ocak Pazar günü Öğrenme Ekosistemi Tasarımcıları Melih Taha Aytep ve Alaz Canbolat eğitmenliğinde online olarak gerçekleştirildi.

Eğitim ilk olarak katılımcılara sorulan ‘Hayatınız bir proje olmuş olsaydı sizce bu projenin konusu ne olurdu?’ sorusuyla etkileşimli olarak başladı. Katılımcıların soruları cevaplamasından sonra Melih Taha Aytep projenin ne olduğuyla ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

“Proje özetle belirli bir süre içinde, belirli bir bütçeyle, belirli hedeflere ulaşmak için planlanmış faaliyetler topluluğudur.”

Eğitimcilerden Alaz Canbolat, proje yazma süreçlerinden bahsederken katılımcıları şu şekilde bilgilendirdi. “Temelde projeleri iki şekilde yazıyoruz. Ya halihazırda bir fon, hibe vardır ve onların kendilerine özgü bir başvuru formu vardır ve bu şekilde başvururuz. Ya doğrudan bu tür kurumlara, vakıflara projemizi yazar başvururuz. Ya da benim gerçekten çok güzel bir fikrim var deriz ve yazıp uygun finansmanı bulduğumuzda hayata geçiririz. Biz genelde birinci yolu tercih ederiz.”

 Proje yazımı için nasıl bir süreç izliyoruz?

Alaz Canbolat proje yazma süreçlerinden şu şekilde bahsetti. “Proje döngüsünün ilk adımında proje fikrini belirlememiz gerekir. Bunun için de toplumun ihtiyaçlarına göre bir problem tanımı yaparız. Bazen bireysel ihtiyaçlar ön plana çıkar bazen grup ya da toplumun ihtiyaçları. Proje fikri bu ihtiyaçlar doğrultusunda oluşur.”

Sonrasında proje yazımıyla ilgili anlatılan aşamalar, katılımcılarla birlikte belirli bir örnek üzerinden detaylandırıldı. Proje döngüsünün ikinci aşamasına geçildiğinde ise fikrin ve durumun analizi konuşuldu, smart hedefi ve swot analizinin ne olduğu açıklandı.

Eğitimcilerden Melih Taha Aytep, swot analizini anlatırken şu dört kavrama dikkat çekti: Projenin güçlü yönleri, projenin zayıf yönleri, fikrin fırsatlarının neler olduğu ve bu fikri hayata geçirirken bizi bekleyen tehditler. Katılımcılar, smart hedefi ve swot analizinin anlatılmasından sonra projelerini bu hedef ve analize göre yapılandırdılar. Fikir ve durum analizinden sonra planlama ve ön değerlendirme başlıkları kabul almış bir proje üzerinden katılımcılara aktarıldı.

Katılımcılar verilen sürede kendilerinin belirlediği iki ayrı temel problem üzerinden çalışmalarını yaptılar. Birincisi, kaldırımdaki hatalı park sorunu. İkincisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sosyalizasyon.

Sonrasında eğitmenlerden Alaz Canbolat, proje döngüsündeki finansman konusunun nasıl çözüleceğinden, temel gider kalemlerinin belirlenmesi konusundan bahsetti. Son olarak proje tamamlandıktan sonra en doğru şekilde raporlama yapılması gerektiğini vurgulayarak şöyle söyledi, “Raporlama, proje fikrinden başlayıp finansmana kadar geldiğimiz noktaları aynı şekilde uyguladım mı uygulamadım mı, bunu yansıtmaktır.”

Dört saat süresince katılımcıların belirledikleri projeler üzerinden etkileşimli olarak yapılan ‘Proje Yönetimine Genel Bakış’ eğitimi, katılımcıların kendi projelerinin smart hedeflerini, swot analizini, planlamasını, finansmanını hazırlayıp sunmasıyla son buldu.