İBB Veri Laboratuvarı olarak Veri Bilimi Uzmanı Güldeniz Canatan eğitmenliğinde düzenlediğimiz “Python ile Keşifçi Veri Analizi” eğitimi 8 Mayıs’ta gerçekleştirildi.

Zoom’dan düzenlenen mikro eğitimde python kütüphaneleri kullanılarak keşifçi veri analizi, keşifçi veri analizinin hangi aşamaları içerdiği, veri görselleştirmesi ve veri yönetimi konuları ele alındı. Eğitmen Güldeniz Canatan, python kütüphanelerinden numpy, pandas, seaborn ve matplotlib’den çeşitli örneklerle eğitimi uygulamalı bir şekilde gerçekleştirdi.

İBB Veri Laboratuvarı’nın ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerinden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/i%CC%87bb-veri-laboratuvar%C4%B1/mycompany  

Twitter: https://twitter.com/ibbverilab  

Instagram: https://www.instagram.com/verilaboratuvari  

Meetup: https://www.meetup.com/tr-TR/i%CC%87bb-veri-laboratuvar%C4%B1/  

YouTube: https://www.youtube.com/@verilaboratuvari