İBB Veri Laboratuvarı ve PatchCatch iş birliğiyle “Veri Yönetimi” webinarı 29 Mart’ta gerçekleştirildi.

Webinara konuşmacı olarak PatchCatch kurucusu Mehmet Özalp katıldı.

Verinin Kalitesi

Veri yönetiminin aslında verinin tamamen toplanmasıyla alakalı değil, anlamlı verinin yorumlanmasıyla alakalı olduğunu vurgulayan Özalp, “Milyarlarca veri toplayalım ve bunu bir havuzda biriktirelim dediğinizde bu sizin bir işinize yaramıyor, dolayısıyla veri yönetimi: toplanan verinin doğru, eksiksiz ve güvenilir olmasını sağlıyor. Bu da karar vericilerin bilinçli kararlar vermek için verilere güvenebileceği anlamına geliyor.” dedi.

İyileştirilmiş Karar Verme

Veri yönetiminin kuruluşların verilerini ve sağlayabileceği içgörüleri daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu belirten Özalp, “Örneğin bir lastik üretim fabrikasından bahsedelim, bir lastiğin üretim hattında yaklaşık üç bin sensör var, üç bin sensörle bir tane otomobil lastiği için veri toplanıyor, bu iyileştirilmiş karar verme sürecinde destek oluyor.” dedi.

MDM

MDM’in (Master Data Management) ne olduğundan bahseden Özalp, bunun bir kurumun kritik veri varlıklarının tüm sistem ve uygulamalarda tutarlı ve doğru olmasını sağlamaya yönelik bir metodoloji olduğunu söyledi. Buna müşteri verileri, ürün verileri ve finansal veriler gibi verilerin dahil olduğunu belirtti.

Mehmet Özalp’in sunumunu bitirmesinin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Veri Laboratuvarı’nın ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerinden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/i%CC%87bb-veri-laboratuvar%C4%B1/mycompany  

Twitter: https://twitter.com/ibbverilab  

Instagram: https://www.instagram.com/verilaboratuvari  

Meetup: https://www.meetup.com/tr-TR/i%CC%87bb-veri-laboratuvar%C4%B1/  

YouTube: https://www.youtube.com/@verilaboratuvari